სერვისები

სერვისი #1

აგრონომიული მომსახურება

აგრონომიული მომსახურების სერვისი მოიცავს ფერმერის მეურნეობის ინდივიდუალურ, სიღრმისეულ ანალიზს მცენარის პოტენციალის მაქსიმალურად შესრულებისთვის & სტაბილურად მომგებიანი ბიზნესის ჩამოყალიბებისთვის. სავეგეტაციო წლისთვის მცენარის კვებისა და დაცვის სქემის შედგენას, შესაბამისი აგრო პროდუქციის მიწოდებასა და მათი ეფექტურად გამოყენების მონიტორინგს. სავეგეტაციო წლის განმავლობაში კი მავნებელ-დაავადებათა ფონის კონტროლსა და სქემის განახლებას, საჭიროების შემთხვევაში.

სერვისი #2

ლაბორატორიული კვლევა

სერვისი მცენარის ლაბორატორიული კვლევა/ანალიზი მოიცავს ნიადაგის დეტალურ ანალიზს, დასკვნას, ასევე ფოთლის გამოკვლევას და შედეგების მიხედვით მცენარეთა გამოკვების რეკომენდაციის გაცემას. ანალიზი კეთდება ევროპის სამ წამყვან ლაბორატორიაში, ესენია FitoSoil, NovaCropControl და Eurofins. ანალიზის პასუხთან ერთად მიიღებთ იოტო აგროს მცენარეთა კვების სპეციალისტისგან რეკომენდაციებს, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი აგრობიზნესის განვითარებაში დაგვიკავშირდით

სერვისი #3

მცენარეთა დაცვა და კვება

ყველა აგროპროდუქცია, რომელიც იოტო აგროს პორტფელშია, არის შერჩეული საქართველოში გავრცელებული კულტურების მოთხოვნისა და ნიადაგური შემადგენლობების შესაბამისად. ჩვენი 9 პარტნიორი მწარმოებელი კომპანიის ნაწარმი პროდუქცია არის წინასწარ შემოწმებული ხარისხის კუთხით, ასევე თითოეული პროდუქტი შექმნილია თანამედროვე ტექნოლოგიით და ფორმულაციით.

სერვისი #1

აგრონომიული მომსახურება

აგრონომიული მომსახურების სერვისი მოიცავს ფერმერის მეურნეობის ინდივიდუალურ, სიღრმისეულ ანალიზს მცენარის პოტენციალის მაქსიმალურად შესრულებისთვის & სტაბილურად მომგებიანი ბიზნესის ჩამოყალიბებისთვის. სავეგეტაციო წლისთვის მცენარის კვებისა და დაცვის სქემის შედგენას, შესაბამისი აგრო პროდუქციის მიწოდებასა და მათი ეფექტურად გამოყენების მონიტორინგს. სავეგეტაციო წლის განმავლობაში კი მავნებელ-დაავადებათა ფონის კონტროლსა და სქემის განახლებას, საჭიროების შემთხვევაში.

სერვისი #2

ლაბორატორიული კვლევა

სერვისი მცენარის ლაბორატორიული კვლევა/ანალიზი მოიცავს ნიადაგის დეტალურ ანალიზს, დასკვნას, ასევე ფოთლის გამოკვლევას და შედეგების მიხედვით მცენარეთა გამოკვების რეკომენდაციის გაცემას. ანალიზი კეთდება ევროპის სამ წამყვან ლაბორატორიაში, ესენია FitoSoil, NovaCropControl და Eurofins. ანალიზის პასუხთან ერთად მიიღებთ იოტო აგროს მცენარეთა კვების სპეციალისტისგან რეკომენდაციებს, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი აგრობიზნესის განვითარებაში

სერვისი #3

მცენარეთა დაცვა და კვება

ყველა აგროპროდუქცია, რომელიც იოტო აგროს პორტფელშია, არის შერჩეული საქართველოში გავრცელებული კულტურების მოთხოვნისა და ნიადაგური შემადგენლობების შესაბამისად. ჩვენი 9 პარტნიორი მწარმოებელი კომპანიის ნაწარმი პროდუქცია არის წინასწარ შემოწმებული ხარისხის კუთხით, ასევე თითოეული პროდუქტი შექმნილია თანამედროვე ტექნოლოგიით და ფორმულაციით.

Georgian