ბლოგი

საკვები ნივთიერებების დაბალანსებულულად მიღება გადამწყვეტია მცენარის სიჯანსაღისთვის, რაც ასევე მოქმედებს ნაყოფის ხარისხსა და მოსავლიანობაზე. მნიშვნელოვანი მაკრო და მიკროელემენტები სხვადასხვა როლს ასრულებენ მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესებში: ზოგიერთი ფოტოსინთეზის განუყოფელი ნაწილია, ზოგი კი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის დროს წარმოქმნილი შაქრების სხვადასხვა ნაერთებად გარდაქმნას. ნებისმიერი საკვები ნივთიერების ნაკლებობამ, ან სიჭარბემ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მცენარის ზრდა-განვითარებაზე. იმის გაგება, მცენარე დაბალანსებულად იღებს […]

საკვები ნივთიერებების შეთვისება მცენარის ზრდა-განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რაც შემდეგ სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ფუნქციების სწორად და სრულფასოვნად წარმართვას უზრულველყოფს. ▪️ ნიადაგის pH: ნიადაგის pH-ის დონე გავლენას ახდენს საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობაზე. მცენარეთა უმრავლესობა საკვებ ნივთიერებებს უკეთესად ითვისებს მსუბუქი მჟავა ან ნეიტრალური ბუნების მქონე ნიადაგებიდან. pH-ის უკიდურესი დონეები (როგორც მჟავა, ასევე ტუტე) ზღუდავს საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობას და საფრთხეს უქმნის […]

რა იცით მიკორიზული სოკოს შესახებ? მიკორიზული სოკო მცენარეს წყლისა და საკვები ნივთიერებების უკეთესად შეთვისებასა და ნახშირორჟანგის დაგროვებაში ეხმარება, რაც ზრდის მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობას. ამ სტატიაში მოგიყვებით ბუნებაში არსებულ მიკორიზას სახეობებზე, როგორ მუშაობს მიკორიზული სიმბიოზი და რატომ არ არის ყველა მიკორიზა ერთნაირი მაშინაც კი, თუ ისინი ერთსა და იმავე სახეობას მიეკუთვნებიან. მიკორიზული სოკო: უკეთესი მოსავლისთვის […]

თუთიის ატომი ერთი შეხედვით პატარა ზომისაა, თუმცა მას უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესში. ეს აუცილებელი მიკროელემენტი მცენარეებს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდებათ სხვადასხვა სასიციცხლო ფუნქციისთვის. თუთია მცენარეში მრავალი ფერმენტისა და ცილის ძირითადი კომპონენტია და არის 8 აუცილებელი მიკროელემენტიდან ერთ-ერთი. ნიადაგში თუთიის დეფიციტი და არახელმისაწვდომობა მოქმედებს წარმოებისა და მოსავლიანობის შემცირებაზე, ასევე მარცვლეულში საკვები ნივთიერებების შემცველობაზე. თუთიის […]

ფიტოჰორმონები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მცენარეთა ზრდის კონტროლისა და აბიოტურ სტრეს-ფაქტორებზე ეფექტურად კონტროლში, საჭირო სიგნალების ტრანსდუქციის გზების სინქრონულად გააქტიურებაში (ტრანსდუქცია: გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემის მექანიზმი ერთი უჯრედიდან მეორეში). ისინი აკონტროლებენ მცენარის ზრდისა და განვითარების ყველა ეტაპს, მათ შორის ემბრიოგენეზს, ორგანოთა ზომის რეგულირებას, პათოგენებისგან დაცვას, სტრესისადმი მედეგობას და რეპროდუქციულ განვითარებას. აღნიშნული ჰორმონები ერთმანეთისგან ქიმიური სტრუქტურითა და ფუნქციებით განსხვავდება. […]

ამინომჟავების შემცველი ბიოსტიმულატორი ნატურამინი, მნიშვნელოვნად ზრდის საშემოდგომო ხორბლის წარმოებას. ნატურამინი წამყვანი ესპანური კომპანიის, დეიმსას ინოვაციური პროდუქტია, რომელიც 80% თავისუფალ ამინომჟავებსა და 12.8% ორგანულ აზოტს შეიცავს. იწარმოება მიკრო-გრანულების სახით და ახასიათებს წყალში იდეალური ხსნადობა. ნატურამინი აუმჯობესებს მცენარის აქტივობას, როდესაც მას ყველაზე მეტად ესაჭიროება ენერგია და ასევე, მცენარეს ეხმარება სტრესული სიტუაციების დაძლევაში (მაგ. მავნებელ-დაავადებებისგან დაზიანება, ყინვა, გვალვა […]

ნიადაგის ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური კომპონენტების ურთიერთქმედება აკონტროლებს მცენარისთვის საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობას. ამ პროცესების ცოდნა და იმის გააზრება თუ როგორ მოქმედებს მათზე გარემო პირობები, საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობა და მცენარის პროდუქტიულობა. საკვები ნივთიერებების რაოდენობა რომელსაც საჭიროებს მცენარე, სწორი ზრდა განვითარებისთვის დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე: • მცენარეთა სახეობები და ჯიშები;• მოსავლიანობის პოტენციალი;• ნიადაგის თვისებები;• გარემო;• […]

     საადრეო, იგივე საშემოდგომო წაყინვებისაგან დაზიანება ხდება მაშინ, როდესაც მცენარეები ყინვის დადგომამდე ვერ ასწრებენ სრულ მოსვენების პერიოდში გადასვლას. საადრეო-საშემოდგომო წაყინვებისაგან კაკლის ნარგაობის დასაცავად საჭირო ღონისძიებები, მთელი ზაფხულისა და შემოდგომის განმავლობაში ჩატარებული აგრო ოპერაციების შემადგენელ ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს. მაგალითისათვის, ნორმირებული რწყვა-გამოკვება, რათა ტალღისებურად არ წარიმართოს წაყინვისადმი მგრძნობიარე კაკლის მწვანე ნაწილების ზრდა-განვითარება. ასევე, მოსავლის აღების შემდეგ, ხეების […]

ბლის ე.წ. პროდუქტიულ საძირეებზე ნამყენი ბლების (გისელა 5, 6, 12 და სხვ.) სხვლა-ფორმირება, სრულიად განსხვავებულ წესებს მოითხოვს, ვიდრე ე.წ. ძლიერ საძირეებზე ნამყენი ბლებისა (ბალამწარა, ბალღოჯი, კოლტი და სხვ.) როდესაც ბაღი გაშენებულია დავუშვათ ბალამწარას საძირეზე, მებაღის უმთავრესი საზრუნავი უნდა იყოს, თუ როგორ მიიღოს მოსავალი ადრეულ წლებში და მეტნაკლებად შეზღუდოს ხის ენერგიული ზრდა, ხოლო პროდუქტიულ საძირეების შემთხვევაში, […]

Georgian