აგრონომიული კონსულტაცია

კონსულტაციას გაგიწევთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე პროფილირებული აგრონომთა გუნდი

მცენარეთა დაცვა

აგროპროდუქცია, რომელიც მორგებულია კულტურების ვეგეტატიურ ციკლზე

მცენარეთა კვება

ესპანური ხარისხის გამოკვების პროდუქცია შერჩეულია ქართული ნიადაგის მოთხოვნების მიხედვით

ლაბორატორიული კვლევა

ნიადაგის, მცენარის ან ნაყოფის ლაბორატორიული კვლევა ტარდება ევროპის 3 წამყვან ლაბორატორიაში

რა მოქმედებს თქვენი მოსავლის ნაყოფიერებაზე?

სწორი ინვესტიცია

მცენარეთა სწორი გამოკვება

დავით ბუხნიკაშვილი

"ვენდობი გუნდს და მათ პროფესიონალიზმს"

კაკლის ბაღი, 150 ჰა

ფერმერი

გურამ ნაკაშიძე

"ჩემს ბაღს უვლის მხოლოდ იოტო აგრო, ყოველწლიურად შედეგებს ვაუმჯობესებთ, რაც ძალიან მეამაყება"

კაკლის ბაღი, 83 ჰა

ფერმერი

აგროპროდუქცია

ნაყოფიერი აგრობიზნესისთვის

თითოეული პროდუქტი მორგებულია ქართულ ნიადაგურ და კლიმატურ პირობებს

ფუნგიციდი

ინსექტიციდი

სასუქი

ჰერბიციდი

    Georgian