აგრონომიული კონსულტაცია

კონსულტაციას გაგიწევთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე პროფილირებული აგრონომთა გუნდი

მცენარეთა დაცვა

აგროპროდუქცია, რომელიც მორგებულია კულტურების ვეგეტატიურ ციკლზე

მცენარეთა კვება

ევროპული ხარისხის მცენარეთა გამოკვების პროდუქცია შერჩეულია ქართული ნიადაგის მოთხოვნების მიხედვით

ლაბორატორიული კვლევა

ნიადაგის, მცენარის ან ნაყოფის ლაბორატორიული კვლევა ტარდება ევროპის 3 წამყვან ლაბორატორიაში

რა მოქმედებს თქვენი მოსავლის ნაყოფიერებაზე

ნიადაგის სწორად შერჩევა

დასარგავი კულტურისა და ჯიშის სწორად შერჩევა

სარწყავი სისტემის გამართვა

მცენარეთა სწორი გამოკვება

მცენარეთა დაცვის მენეჯმენტი

ბაღის ეფექტური მენეჯმენტი

კაკლის ბაღი, 150 ჰა

"ვენდობი გუნდს და მათ პროფესიონალიზმს"

ფერმერი

დავით ბუხნიკაშვილი

გურამ ნაკაშიძე

"ჩემს ბაღს უვლის მხოლოდ იოტო აგრო, ყოველწლიურად შედეგებს ვაუმჯობესებთ, რაც ძალიან მეამაყება"

კაკლის ბაღი, 83 ჰა

ფერმერი

აგროპროდუქცია

ნაყოფიერი აგრობიზნესისთვის

თითოეული პროდუქტი მორგებულია ქართულ ნიადაგურ და კლიმატურ პირობებს

    Georgian